Privacyverklaring

Ondernemer in de Zorg B.V. is gevestigd aan Nieuweweg 148, in Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.ondernemerindezorg.nl

E-mail: info@ondernemerindezorg.nl

Telefoon: 06-20921737

KVK: 89216334

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondernemerindezorg verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Op de website ingevulde contactformulieren

Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ondernemerindezorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst
 • Ondernemerindezorg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van de grondslag: toestemming
 • Ondernemerindezorg volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte op basis van de grondslag: toestemming.
 • Ondernemerindezorg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting.

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Ondernemerindezorg, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemerindezorg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemerindezorg) tussen zit. Ondernemerindezorg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Websites

Reden gebruik:

Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het plaatsen van cookies.

Onderliggende logica:

Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.

Social Media

Reden gebruik:

Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:

Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant.

Verwachte gevolgen voor klant:

Ontvangt alleen relevante info danwel advertenties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemerindezorg deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij een doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zal u zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken.  Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ondernemerindezorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ondernemerindezorg maakt wel gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken om eventuele persoonsgegevens te verzamelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemerindezorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je reacties hebt achter gelaten op onze website(s), kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam info@rmsserve.nl, of je afmelden van onze mailinglist.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ondernemerindezorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reacties van bezoekers op de website(s) kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. Ondernemerindezorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@ondernemerindezorg.nl