Hoe bepaal je jouw uurtarief als zzp’er in de zorg?

Deze vraag is een veelvoorkomende hersenkraker bij ondernemers. Want je wilt niet een te hoog, maar vooral ook niet te laag tarief vragen. Vaak denk je dan ook automatisch verder. Betalen zorginstellingen dit voor mij? Ben ik dit bedrag wel waard? Met een vrij eenvoudige rekensom én zelfvertrouwen kom je een heel eind. Hoe dit precies werk? Dat lees je in dit artikel.

Beat your bear

Vaak zien zzp’ers in de zorg teveel beren op de weg. Ondernemen is een stuk makkelijker als je dit kunt loslaten. Kortom: ‘Beat your bear’. Juist als ondernemer kan je een sterke mindset goed gebruiken. Voor jou als verpleegkundige kan dit wellicht tegenstrijdig voelen, omdat je van nature loyaal en behulpzaam bent. Denk op zo’n moment aan het belang van jouw beroep voor de maatschappij. Heb dus zelfvertrouwen en wees vooral trots op jouw kwaliteiten en toegevoegde waarde!

Welk bedrag kan ik vragen?

Pak even een moment om rustig na te denken. Hoeveel vind je jezelf waard? Welk tarief zou jij als opdrachtgever overhebben voor het inhuren van een zorgexpert zoals jij? Draai de vraag vervolgens om. Dus niet: welk bedrag vraag ik per uur? Maar: hoeveel geld moet er binnenkomen om mijn vaste lasten te betalen en het gewenste leven te leiden?

Om jouw ideale uurtarief te berekenen is hieronder een rekenvoorbeeld uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld

Stel je verdient nu in loondienst 1500 euro netto per maand met 24 uur werken. Omgerekend is dit € 14,43 netto per uur (1500 euro : 4,33 weken (gemiddeld per maand) : 24 uur).

Je wilt als zzp’er in de zorg graag 16 uur per week gaan werken, in plaats van 24 uur. Dan gebruik je weer bovenstaande som: 1500 euro : 4,33 weken : 16 uur = € 21,65 per uur.

Maar goed, als ondernemer heb je natuurlijk ook te maken met extra kosten zoals inkomstenbelasting en verzekeringen. Dus je rekent hier 40 procent aan kosten bovenop: € 21,65 x 1,4 (140 procent) = € 30,31.

Je vraagt dus € 30,31 per uur om hetzelfde bedrag te verdienen in minder tijd. Want je werkt natuurlijk twee dagen per week in plaats van drie. Dit is een mooi uurtarief. Vergeet trouwens niet je vrije dagen en vakanties mee te nemen in je uurtarief. Dit komt verderop in deze tekst aan bod.

Let op deze belangrijke factoren

  1. Het is belangrijk om goed in te stappen qua uurtarief. Als je te laag instapt, is het lastig om op een later moment een flinke verhoging door te voeren. Daarnaast zet je jezelf hiermee ook ‘te laag’ neer. Bij een wat hoger bedrag verwachten opdrachtgevers betere kwaliteit. En dat ben jij zeker waard. Let daarbij natuurlijk op dat je niet te hoog gaat zitten. Want dan wordt je wellicht weer weinig ingehuurd. Kortom, ken je kwaliteit en pas daar je uurtarief op aan.
  2. Zorg voor een fijn netwerk aan zzp’ers om je heen. Onderling kun je elkaar motiveren en bevestiging geven. Ook op het gebied van uurtarief. Stel, jij rekent als zzp’er 30 euro per uur en een andere zzp’er geeft aan met hetzelfde werk 35 euro per uur te verdienen. Dan kan jij prima omhoog met je tarief.
  3. Je tarief is afhankelijk van de vraag in jouw regio. Natuurlijk kan Nederland overal zzp’ers in de zorg gebruiken, toch verschilt de vraag naar zorgverleners per regio. Bijvoorbeeld in de buurt van Amsterdam zijn er heel veel zorgverleners nodig, simpelweg omdat de bevolkingsdichtheid daar groot is. Op het platteland in Groningen is dit heel anders.
  4. Neem vrije dagen, feestdagen en vakantie mee in je uurtarief. Bereken hoeveel vrije dagen je op jaarbasis wilt en bereken vervolgens aan de hand van je uurtarief hoeveel geld dit betreft. En smeer dit vervolgens uit over de andere 46 weken (52 weken per jaar – 6 weken vakantie).
    Rekenvoorbeeld: je werkt 24 uur per week en wilt als zzp’er € 30 per uur vragen (zie eerder voorbeeld). Door de vakantie mis je 24 x € 30 = € 720 per week x 6 weken = € 4320. Op jaarbasis werk je 46 weken x 24 uur = 1104 uur. Je deelt vervolgens je € 4320 gemiste inkomsten door € 1104 = € 3,91. Dan reken je dus € 34 per uur in plaats van € 30 en leg je dit verschil in uurtarief maandelijks apart voor je vakantie.

Wil je advies over jouw uurtarief? We geven je graag tips. Door onze samenwerking met bemiddelingsbureaus en zorginstellingen weten wij precies wat voor jouw functie per regio redelijk is en wat een goed instapniveau is. Neem contact met ons op.