Het belang van een KIWA keurmerk

Als zorgverlener weet jij dat je werk van goede kwaliteit is en op een professionele manier geleverd wordt. Maar hoe weten de zorginstellingen die jou inhuren dit? Gelukkig is hier een makkelijk antwoord op. Met het Kiwa MijnKeurmerk laat je zien dat je voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en dat je staat voor zorgkwaliteit.

Wat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De Wkkgz stelt eisen aan zorgaanbieders. Hierbij maakt het niet uit of ze klein of groot zijn. Dit geldt voor alle zorgaanbieders, van ziekenhuizen tot zzp’ers in de zorg. Als ondernemer in de zorg ben je opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. In dat geval leg je in een schriftelijke overeenkomst vast hoe de opdrachtgever en jij als opdrachtnemer onderling aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen. Als je als zzp’er je eigen cliënten hebt en ook direct in opdracht van de cliënt handelt, dan werkt dit anders.

Meer informatie over de Wkkgz lees je in de speciale handreiking, door de overheid opgesteld.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 2022 is de Wtza actief. Het idee hierachter is om meer zicht te krijgen op zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Ook is het doel je je als zorgaanbieder nog sterker bewust bent van de kwaliteitseisen waaraan je moet voldoen.

Wat betekent dit in praktijk? Als nieuwe zorgaanbieder moet je je melden bij de inspectie IGJ. Val je onder de Wkkgz? Dan dien je bij deze melding, dus voordat je zorg gaat verlenen, aan een checklist te voldoen. In deze checklist staat onder andere dat je als aanbieder een Kwaliteitsmanagementsysteem moet hebben.

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Voor jou als zzp’er is het belangrijk dat je aan cliënten, verzekeraars en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan aantonen dat je goede zorg verleent en dat je gericht bent op verbetering van je zorgverlening. Hiervoor dien je een KMS in te richten.

Dit zijn de uitgangspunten voor jouw KMS:

  1. Volg professionele standaarden
  2. Houd cliëntendossiers bij en registreer de resultaten van uw behandelingen/zorgverlening en zo mogelijk ervaringen van uw cliënten
  3. Registreer klachten van cliënten
  4. Registreer incidenten, informeer de cliënt en – zo nodig – de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  5. Reflecteer periodiek op resultaten/klachten/incidenten en voer verbeteringen door.

Wat is het MijnKeurmerk?

Kortom, als zzp’er in de zorg krijg je te maken met steeds meer regels die er in je branche gelden. Vaak levert dit extra administratief werk op, waar jij wellicht helemaal niet op zit te wachten. Met MijnKeurmerk kan je als zzp’er in de zorg door middel van een digitaal dossier aantonen dat je aan de specifieke eisen voldoet. Dus ook aan de wettelijke eisen van de Wkkgz en Wtza.

Deze materie is best ingewikkeld allemaal. Wil je meer weten? Stuur gerust een mail naar Samantha van OndernemerindeZorg via word@ondernemerindezorg.nl. Twijfel je of je zzp’er in de zorg wilt worden? Trek dan ook aan de bel.